Датумот на поаѓање не може да биде минат датум.
Неважечка постојка/станица на поаѓање