Градот на поаѓање и градот на пристигнување мора да бидат различни